Historie

Vědecká knihovna v Olomouci slouží veřejnosti od roku 1775, její kořeny ale sahají mnohem hlouběji. Počátky se datují rokem 1566, kdy do Olomouce na pozvání biskupa Viléma Prusinovského z Víckova přišli členové Tovaryšstva Ježíšova. Knihovna byla nepostradatelnou součástí jejich koleje, z níž postupně vznikla akademie s právem udělovat univerzitní tituly.

V roce 1773 byl jezuitský řád zrušen, univerzita i knihovna převedeny do státní správy a knihovna byla prohlášena za veřejnou Univerzitní knihovnu. Současně dostala možnost obohatit se o vybrané knižní fondy z pěti zrušených moravských jezuitských kolejí (Brno, Jihlava, Telč, Uherské Hradiště, Znojmo), jakož i o kolegiální opavskou knihovnu včetně její pobočné knihovny v Těšíně.

K dalšímu rozšíření v té době přibližně třicetitisícového fondu došlo po josefínských reformách, kdy olomoucký knihovník Jan Alois Hanke z Hankenštejna procházel a přebíral okolo 180 000 svazků ze čtyřiceti konfiskovaných knihoven zrušených klášterů kontemplativních řádů. V tomto období vzniklo jádro současného mimořádně cenného historického fondu s nejvýznamnějšími rukopisnými památkami knihovny.

Jedním z důležitých Hankeových počinů byl i návrh moravskému guberniu, aby moravští tiskaři povinně posílali olomoucké knihovně po jednom výtisku svých děl. Myšlenka byla realizována až v roce 1807 na podnět Hankeova nástupce Josefa Arnošta Karmáška. Právem povinného výtisku pak v různých podobách disponuje knihovna až do současnosti.

V roce 1860 byla olomoucká univerzita zrušena, z Univerzitní se stala Studijní knihovna a mezi jejími čtenáři místo vysokoškolských studentů a profesorů začali převažovat učitelé a studenti olomouckých středních škol. K původnímu názvu se knihovna vrátila v roce 1947, v souvislosti s obnovením vysokého učení v Olomouci. Knihovna však zůstala pod přímou správou ministerstva školství. Od roku 1960 byl zřizovatelem Severomoravský krajský národní výbor a název se změnil do podoby Státní vědecká knihovna v Olomouci, od roku 1990 knihovnu spravovalo ministerstvo kultury a v roce 2001 přešla do kompetence nově zřízeného Olomouckého kraje.

Současná Vědecká knihovna v Olomouci je rozsahem fondu třetí největší knihovnou v Česku. Čtenářům zpřístupňuje rozsáhlou kolekci knih, periodik a dalších nosičů s více než 2 100 000 exempláři a své služby poskytuje přibližně patnácti tisícům registrovaných čtenářů.