Pro školy

12. 4. – 12. 6. | Muzeum moderního umění – salon, kabinet

MELUZÍNA MEZI PÍSMENY | ANIMAČNÍ PROGRAM PRO 1. ST. ZŠ

Během galerijní animace uvidí děti nejcennější exponáty z historických fondů knihovny a budou jim vysvětleny některé pojmy (iniciála, iluminace, rukopis). Seznámí se také s dramatickým osudem víly Meluzíny, který je umělecky zachycen na jednom z představovaných prvotisků. Tento strhující příběh o lásce mezi smrtelníkem a nadpřirozenou bytostí nám poslouží jako inspirační zdroj pro mnohé úvahy. Třeba o toleranci vůči odlišnostem jiných…

Program kombinuje tvořivou výtvarnou a dramatickou činnost s mluveným slovem v prostoru výstavy.

Délka programu: 90 minut

Lektor: Marek Šobáň | 585 514 174 | soban@olmuart.cz

 

12. 4. – 12. 6. | Muzeum moderního umění – salon

DO TAJŮ CHRÁMU VĚD A MÚZ | ANIMAČNÍ PROGRAM PRO 2. ST. ZŠ A SŠ

Galerijní animace může být chápána jako uvedení zájemců do dějin knižní kultury. Zážitkovou formou představí žákům a studentům vybrané exponáty z historických fondů Vědecké knihovny v Olomouci, např. některé iluminované rukopisy z 11. – 16. stol. nebo největší dokument v knihovním fondu – Graduál loucký (15. stol.). Na konkrétních ukázkách lektor objasní některé termíny (iluminace, iniciála, prvotisk, evangeliář apod.). Program je založen na mluveném slově, řízeném rozhovoru mezi lektorem, žáky a studenty a dalších tvůrčích aktivitách (psaný projev, kresba).

Délka programu: 90 minut

Lektor: Marek Šobáň | 585 514 174 | soban@olmuart.cz

 

12. 4. – 10. 6. |  Vlastivědné muzeum v Olomouci – sál sv. Kláry

TAJUPLNÁ KNIHA | VÝUKOVÝ ANIMAČNÍ PROGRAM PRO 1. ST. ZŠ

Jaká tajemství skrývá kniha a jak vlastně taková kniha vzniká? Odpovědi se dozvíte při společné prohlídce vystavených exponátů z historických fondů Vědecké knihovny v Olomouci. Objasníme si také některá záhadná slova neboli knižní terminologii a podíváme se, jak knihy vypadají dnes a jaké byly v dobách dřívějších. Na této dobrodružné cestě se setkáme také s knižním trpaslíkem a obrem. Program zahrnuje výklad, řízenou diskusi, zážitkové aktivity a práci s badatelskými listy.

Délka programu: 90 minut

Kontakt: Antonín Valenta | 585 515 122 | vmodetem@email.cz

 

12. 4. – 10. 6. |  Vlastivědné muzeum v Olomouci – sál sv. Kláry

VŠECHNY PODOBY KNIHY | VÝUKOVÝ ANIMAČNÍ PROGRAM PRO 2. ST. ZŠ

Dějiny knihy na příkladech vystavených exponátů z historických fondů Vědecké knihovny v Olomouci. Na společné cestě od textů psaných rukou až k těm tištěným si na ukázkách objasníme záhadná slova neboli knižní terminologii, odhalíme tajemství českých písem a přitom uvidíme svět očima kartografů, lékařů, astronomů, historiků i umělců. To vše v autentickém prostředí knihovny 19. století – v bývalém kostele sv. Kláry.

Program zahrnuje výklad, řízenou diskusi, zážitkové aktivity a práci s badatelskými listy.

Délka programu: 90 minut

Kontakt: Antonín Valenta | 585 515 122 | vmodetem@email.cz