Úvod

Není mnoho institucí, které by s minulostí Olomouce byly svázány tak pevně jako Vědecká knihovna v Olomouci. Knihovna, která vznikla jako informační a věroučná základna pro studenty jezuitské koleje a později univerzity, patřila už od svých počátků k základním pilířům kulturního dění v moravské metropoli. Její podoba a fungování se v průběhu staletí měnily, až na drobné výjimky ovšem knihovna po celou dobu sloužila vzdělávacím potřebám lidí různých stavů a původů, kteří v Olomouci žili, studovali nebo sem na kratší či delší dobu zavítali. Díky mravenčí píli někdejších knihovníků a jejich následovníků, velkorysosti řady mecenášů a v neposlední řadě zásluhou státních snah o kontrolu, dokumentaci a uchování písemného dědictví se v Olomouci také podařilo vybudovat skutečně mimořádnou sbírku knih, časopisů, rukopisů, map a dalších dokumentů pokrývajících časové období od středověku až po současnost.

Historie knihovny se začala psát v roce 1566, na rok 2016 tedy připadá výročí 450 let od vzniku této mimořádné instituce, druhé nejstarší knihovny svého druhu na území dnešní České republiky. Při této příležitosti byla připravena výstava, která představuje to nejvýznamnější, co je v knihovních depozitářích uloženo. Současně s tím expozice přibližuje, co někdejší Univerzitní, potom Lycejní, Studijní a Státní vědecká a nakonec Vědecká knihovna v Olomouci znamenala a znamená pro Olomouc a pro celou Moravu.

Výstava je rozdělena do tří samostatných expozic, které jsou k vidění na třech místech. Každá z nich je koncipována jako samostatná výstava, kterou bude možno zhlédnout i jednotlivě bez nutnosti navštívit další dvě instituce, společně ovšem vytvářejí komplexní obraz historických proměn knihovny, která patří k největším klenotům města Olomouce.

 

Termín konání výstavy:
7. dubna – 12. června 2016

Místo konání:
Muzeum umění Olomouc | Muzeum moderního umění | Salon | Denisova 47, Olomouc
Nejstarší památky Vědecké knihovny v Olomouci

Vlastivědné muzeum v Olomouci | Sál sv. Kláry | náměstí Republiky 5, Olomouc
Knihy a dějiny ve Vědecké knihovně v Olomouci

Vědecká knihovna v Olomouci | Galerie Biblio | Bezručova 2, Olomouc
Osobnosti a zajímavosti z historie Vědecké knihovny v Olomouci

Vstupné:
Plné vstupné 50 Kč
Dětské vstupné 25 Kč
Vstupenka platí pro expozici v obou muzeích. Na výstavu v Galerii Biblio ve Vědecké knihovně v Olomouci je vstup volný.

Autorský tým:
Mgr. Jiří Glonek (Vědecká knihovna v Olomouci)
Mgr. Filip Hradil (Vlastivědné muzeum v Olomouci)
Mgr. Jana Hrbáčová (Muzeum umění Olomouc)
Mgr. Miloš Korhoň (Vědecká knihovna v Olomouci)
Mgr. Rostislav Krušinský (Vědecká knihovna v Olomouci)
Mgr. Petra Kubíčková (Vědecká knihovna v Olomouci)
Mgr. Lubomír Novotný (Vědecká knihovna v Olomouci)

Další informace:
Vědecká knihovna v Olomouci, oddělení správy fondu a historických fondů,
e-mail: hf@vkol.cz, tel.: 585 205 385